Blog

A transzformátorállomáson a fedőlapok cseréje


Az üvegszál-erősítésű kompozit burkolat meglevő kábelakna befedésére.


A helyszínen a födémlemezbe betonozott acélbeton burkolatot találtunk. A helyi feltételek miatt a födémlemezt nem lehetett könnyebb burkolatra cserélni. A mintegy 200 kg súlyú fedőlapokat nem vagy nehezen lehetett volna felemelni.

A helyszínen történt egyeztetés alapján eldöntöttük, hogy gazdaságossági okokból Fibrelite üvegszál-erősítésű fedőelemet használunk, amelyek esetében a beépített keret továbbra is használható. A kompozit fedőlap és az eredeti fedőlap közötti magassági eltérés kompenzálására alsó szerkezet beépítésére került sor.

Az üvegszál-erősítésű kompozit burkolatok éppen ilyen speciális esetekre lettek kifejlesztve. Az elsődleges elvárás azt volt, hogy az üzemeltető a kábelaknát könnyen meg tudja közelíteni. Az egyszerű szerelhetőségnek köszönhetően az üvegszál-erősítésű kompozit fedőlapot a már ott levő keretbe lehetett beépíteni, azaz szükségtelen a létező keret elbontása, és új keret kialakítása.